Rosszabbul alszik a világ

Nemzetközi tudományos konferencia Prágában

Nem alszik jól a világ, a Föld népességének több mint a fele élete során szenved valamilyen alvászavartól, egyharmaduk alvásbeteg, és ez a folyamat egyre erősödik. Az elmúlt száz év alatt az átlagos alvásidő 1-1,5 órával megrövidült, és a társadalmi folyamatok, különösképpen a technológiai változások korábban el nem képzelhető károkat okoznak a szükséges mindennapi alvás hiánya miatt. Ha nem lépünk azonnal közbe, ha nem teremtjük meg a pihentető alvás feltételeit, ha nem orvosoljuk időben az alvásbetegségeket – elveszik a nappali munkavégzéshez, a mindennapi értékteremtő tevékenységhez nélkülözhetetlen alvásfunkció jelentősége, ami az emberi szervezet általános egészségi állapotának a romlásához vezet. Erről is szól a minden korábbinál jelentősebb és nagyobb számú résztvevővel október 7-én megnyíló alvás világkonferenciára Prágában.

A legszélesebb nyilvánosság számára teret kínálva kerül sor a világ alvás szakembereinek tudományos találkozójára. A legnagyobb alvás szakmai világszervezetek, a World Association of Sleep Medicine  (WASM), a World Sleep Society (WSS) és a World Sleep Federation (WSF) első közös kongresszusára 2500 szakembert várnak négy földrész 68 országából. A tudományos program az alvás szakterület interdiszciplináris jellegét hangsúlyozva a nemzetközi együttműködést célozza meg, az elméleti kutatási eredmények és a gyakorlati tapasztalatok mielőbbi és minél szélesebb körben történő hasznosítása céljából. Páratlan, orvostörténelmi jelentőségű tanácskozást vetít előre Dr. Clete Kushida, a World Sleep Society és a WSF elnöke, aki a megnyitó előtt hangsúlyozta: „amit ma az alvásról tudni lehet és érdemes a világon, az a prágai eseményen szóba kerül. 278 tudományos tartalom, 138 előadás, 1168 téma a helyszínen, valamint műholdas közvetítéssel számos ország közvetlen kapcsolódásával kutatók, orvosok, technikusok, alvásterapeuták tapasztalataikkal az egészséges lét alapját jelentő pihentető alváshoz kívánnak hozzájárulni.” Magyarországot a Budapesti Alvásközpont/Benyovszky Orvosi Központ képviseli. A nemzetközi alvásszervezet World Sleep Day programjának nemzetközi regionális vezetőjeként kilenc éve koordinálják a témához kapcsolódó tudományos ismeretterjesztő projekteket.

Az alvás világkongresszus üzenete hangsúlyozza: a megfelelő minőségű alvás feltételeinek, folyamatának és következményeinek a megismerése nemcsak orvosi kérdés. Felszólítják a társadalmi folyamatok alakításában felelős politikusokat, a tudományok képviselőt, a gazdaság, az oktatás, a kultúra résztvevőit, a közvélemény alakításának szakembereit, a média közvetítőit, valamennyi embertársunkat: felelős szülőként, családtagként, munkahelyi vezetőként, másokért tenni akaró és képes polgárként ismerjék meg, támogassák és közvetítsék az alvás minőségének a fontosságát, a sokoldalú információcserét az emberek mindennapi életét, az életminőséget befolyásoló alvás jobbítása érdekében.

G. Németh György

The world sleeps worse

International scientific conference in Prague

The world does not sleep well. More than half of the population suffers from some kind of sleeping disorder during his/her life, one third of the population of the world has a sleep illness, and the situation will become worse. During the past one hundred years the average sleeping time became 1-1.5 hours shorter. The social processes – especially in the era of technological changes of our days – cause unimaginable damages due to the lack of the needed everyday sleep. If we will not intervene straight away, if we will not establish the conditions of restful sleep, if we will not treat the sleep illnesses in time – the situation will lead to the deterioration of the general health condition of people due to the significance of the sleeping function indispensable for day-time working and for the everyday value creating activity. The biggest and most significant sleep conference ever that will be opened on October 7 in Prague will cover these issues as well.

The scientific meeting of the sleep experts of the world is organised with offering the widest publicity possible. The largest world organisations of the sleep profession, the World Association of Sleep Medicine (WASM), the World Sleep Society (WSS) and the World Sleep Federation (WSF) expect that 2500 experts from 68 countries of four continents of the world will attend their first joint congress. The scientific program – emphasising the interdisciplinary nature of the professional field of sleep – targets international co-operation for the purpose of utilising the results of theoretic research and the practical experiences the soonest and in the widest scope possible. Dr. Clete Kushida, the President of the World Sleep Society and of the WSF forecasts that this event will be an unmatched meeting of medical historic significance. He emphasised prior to the opening ceremony that: „whatever is known about sleep today and whatever would be worth mentioning about this topic will be discussed at the Prague event. There will be 278 scientific issues on the agenda, 138 lectures will be kept, and 1168 topics will be presented at the venue. Researchers, doctors, technicians, sleep therapists wish to contribute to restful sleep essential for healthy being with the aid of satellite data transmission through the direct connection of a number of countries.” Hungary will be represented by the Budapest Sleep Centre / Benyovszky Medical Centre. This Hungarian Centre as the international regional leader of the World Sleep Day Program of the international sleep organisation has been co-ordinating the scientific information propagating projects of this topic for nine years by now.

The message of the sleep world congress declares: getting acquainted with the conditions, process and consequences of adequate sleep is not only a medical issue. It summons the politicians responsible for developing the societal processes, the representatives of the different sciences, the participants of the economy, of education and culture, the public opinion forming experts, the mediators of the media, and all our fellow-beings – as responsible parents, family members, workplace leaders, as citizens wishing to and being able to do something for others – to get acquainted, to support and to convey the importance of the quality of sleep, to foster multifaceted information exchange in the interest of improving the everyday life of people, in the interest of improving sleep contributing to the quality of life.

Gyorgy G.Nemeth