Alakult: 2018-ban, Budapesten. Alapítói a magyarországi egészségügyi kultúra, az alvással kapcsolatos gyógyítás, tudományos ismeretterjesztés, az oktatás és képzés területén kiemelkedő tevékenységet folytató intézmények és szakemberek. Kezdeményezésükre és szervezésükkel tíz éve indult el Magyarországon az alváshoz kapcsolódó egészségügyi ismeretterjesztés új formája, a nemzetközi kapcsolatrendszer közreműködésével az alváskultúra széles körű megismertetését vállalták. A World Association of Sleep Medicina és a World Sleep Society partnereként meghonosították és minden évben magas színvonalú eseménnyé tették World Sleep Day rendezvényeket, megteremtették a széles társadalmi bázisát ennek a fontos, az egészségügyhez és az életmódhoz kötődő területnek. Európai standardok alapján kidolgozták az alvásminőség mérés új módszereit,  magyarországi alvásminőség-felmérést végeztek,  és új szempontú foglalkozás-egészségügyi, munka-egészségügyi szűrési módszereket hoztak létre, kiemelten az elalvásos munkahelyi és közúti balesetek megelőzésére. Orvos és egészségügyi szakemberei teamban végzik munkájukat.

Tevékenységüket a nemzetközi alvás szervezet  kiemelkedőnek tartja, elsőként kapták meg Kelet-Közép-Európából a Distinguished Activity Award elismerést 2013-ban. Az alváskultúra erősítését céljául választott szervezet széles társadalmi nyitottságra épül, mindazoknak az összefogására, akik életük, munkájuk során szeretnének és tudnak tenni az alváskultúra erősítéséért. Alapítói: Fusion Vital Hungary , Global Innovation és a szövetség orvosi központja, a Budapesti Alvásközpont/Benyovszky Orvosi Központ.

Vezetői:

Németh György elnök, c. egyetemi docens; Dr. Vida Zsuzsanna szakmai társelnök; Vada Gergely elnökségi tag;  Kovács Attila elnökségi tag. Elérhetőség: 1089. Benyovszky M. u. 10. Hungary, az elnök e-mailje: gngy@gngy.eu , honlap: www.napialvas.hu